50× fout in de brief: “lekker” eindexamen Frans krijgt onvoldoende

onvoldoendeDat de “lekker” van het vwo-eindexamen Frans zelf niet al te snugger is, was al duidelijk geworden. Maar dat hij ook voor zijn toets Nederlands gezakt blijkt, is wellicht nieuw. Met niet minder dan 50 fouten in zijn brief heb ik hem nog gematst met een 1.3. De nagekeken brief:

Beste examenkandidaten,

 

Het spijt me. Sommige1 van jullie denken op dit moment: “Godverdomme, nu gaat dat examen op een ander tijdstip en datum2 , moet ik mijn vakantie weer opnieuw plannen en de hond op een andere dag bij de buren brengen3 etc.4

1 sommigen
2 zin is niet af (gaat plaatsvinden)
3 kommafout
4 mensen denken niet “etc.”, dus dit is geen juist citaat

In een tijdsperiode waar vele onwaarheden aan het licht komen, is dit slechts één van velen5. Het gebeurt vaker dan jullie denken, namelijk6 dat er examens uitlekken. Het Cito mag dan wel een protocol hebben betreffende het doorgeven van het examen aan de docenten, echter7 hanteren leerlingen dit protol8 niet altijd9.

5 onjuist verwijzen (is dit er slechts een van)
6 kommafout (namelijk, )
7 klopt niet na ‘dan wel’ (leerlingen hanteren…)
8 protocol
9 het is een protocol over hoe het Cito de examens doorgeeft aan de docenten. Wat hebben studenten met dit protocol te maken?

Want nu komt het: hieronder vinden jullie het komende examen vwo Frans, dat wordt afgenomen op woensdag 29 mei 2013.

Wouw, een hele alinea zonder fouten!

Van diverse (meer dan tientallen)10 bronnen heb ik vernomen dat er meer dan 611 vwo-examens zijn gestolen uit diverse scholen in Nederland12. Verdere details over hoe, wie, wat en waar weet ik helaas niet13. Het is erg aannemelijk dat, mits ze14 niet via de digitale snelweg zijn geroofd, er leerlingen bij de examens konden binnenin15 een school. Immers liggen de examens daar voor meer dan 3 weken.

10 ‘tientallen’ is al meer (tientallen)
11 alle getallen tot twintig en vervolgens alle ‘ronde’ getallen (tientallen, honderdtallen, duizendtallen, etc.) uitschrijven
12 bron?
13 oh, geen bron dus
14 verkeerd verwijswoord. Impliceer je hier dat er leerlingen zijn geroofd via de digitale snelweg?
15 binnen of in

Met slechts een toevallige open deur, een goede gelegenheid (schoolfeest/PWS-presentaties16), een makkelijk slot op de ‘’kluis’’17 (ja, die ja, die open gaat met een schroevendraaier van de Gamma) en18 wat minder personeel op een gewone dag, en je hebt JACKPOT19.

16 PWS (ik neem aan dat je profielwerkstuk bedoelt) is zonder hoofdletters, als het überhaupt een afkorting is.
17 verkeerde aanhalingstekens
18 verkeerd signaalwoord, je hoeft niet al die mogelijkheden te hebben, slechts één daarvan is voldoende (of)
19 lidwoord ontbreekt (de), of foute formulering (het is jackpot)

Waarom openbaar ik dit? Ik doe dit omdat het oneerlijk is tegenover de leerlingen die voor hun examen ploeteren, huilen, zweten, meer huilen en wensen op een wonder20. Die met hun eigen kennis en vastberadenheid het examen trotseren en als winnaar bovenop21 komen.

20 contaminatie (je wenst of je hoopt op)
21 je komt als winnaar uit de bus of je komt ergens bovenop

Het is voor diegene22,23 die zweren te zeggen dat zij elkaar groeten, omdat zij weten dat zij gaan sterven onder24 het lijdensweg wat25 men het centraal examen noemt. En dan zijn er niet een ‘’paar’’26 lummels die de examens gewoonweg jatten, het zijn er teveel27. Zodanig veel dat ik mij afvraag of mijn huisarts, mijn bankdirecteur, mijn oud-docente Latijn en Grieks, mijn postbode en mijn schoonmaakster het centraal examen niet gefraudeerd28 hebben?

22 verderop in de zin is het meervoud (diegenen)
23 kommafout (weg)
24 contaminatie: je lijdt ergens onder of je sterft aan. Sterven onder een lijdensweg lijkt me niet prettig.
25 gewoon fout (de stervensweg die)
26 onjuiste aanhalingstekens
27 geen zelfstandig naamwoord, dus los (te veel)
28 je fraudeert of je fraudeert met een examen, je fraudeert niet een examen

Weet je wat wel grappig is? Dat er dus scholen zijn,29 die weten dat er gefraudeerd wordt, en gewoon hun ogen toeknijpen30. Want jaaaaaa31, hogere slagingspercentages = meer aanmeldingen = meer geld voor die managers die er geen moer van bakken32. School hoort een plek te zijn waar men zich ontwikkelt als33 volwaardig mens, waarin jou34 interesses geprikkeld worden. Maar tegenwoordig ligt de druk zo hoog. Zoveel35 hangt af van dat ‘’officiële’’36 papiertje met een handtekening.37

29 kommafout (weg)
30 de uitdrukking is “een oogje toeknijpen”, niet beide ogen
31 kapot toetsenbord? De ‘A’ blijft hangen
32 contaminatie: je bakt er niets van of het gaat je geen moer aan/kan je geen moer schelen
33 op een school ontwikkel je je tot volwaardig mens, niet als. Dat ben je namelijk nog niet als puber.
34 au of auw? (jouw in ieder geval)
35 geen zelfstandig naamwoord, dus te veel
36 dit zijn geen dubbele aanhalingstekens, dit zijn twee enkele aanhalingstekens
37 deze zin klopt sowieso niet (formulering)

De druk is zodanig hoog dat leerlingen wanhopig worden en proberen te een38 oneerlijke voorsprong te krijgen. Ook is de aankondiging van een ‘’sociaal leenstelsel’’39 (jezelf ontwikkelen als mens40 kost nu klauwen met geld en verwijdt41 de42 bestaande gat tussen arm en rijk) geen goede motivatie. Want als je nu zakt, ben je ‘’waarschijnlijk’’43 je studiefinanciering kwijt44 en je OV-chipkaart!

38 dit kan gewoon niet, slordig, foei!
39 haakjes
40 zonder ‘gratis’ stufi kun je je niet als mens ontwikkelen? Onzin! Een student (eigenlijk gewoon iedereen) zonder studiefinanciering kan zich best als mens ontwikkelen
41 een gat verwijdt niet, een gat vergroot
42 onjuist lidwoord (het gat)
43 nieuwe haakjes!
44 woordvolgorde, achteraan de zin of nog een toevoeging na ‘OV-chipkaart’

Dit45 is een momentopname, net als je examens. Levensdoelen en hoge ambities zijn geweldig, maar leer ook te kijken naar de kleine dingetjes in het leven. Geniet van het kind zijn en je komende studie, want een uitgelekte46 examen zal je in de komende 1047 jaar niet meer meemaken!

45 waar verwijs je naar?
46 fout! (uitgelekt examen)
47 uitschrijven

Deze tekst heeft eigenlijk geen enkele betekenis voor jullie48, maar met deze drastische zet probeer ik toch49 het onderwijs te verbeteren.

48 houd het dan lekker voor je, of schrijf het in je dagboek
49 toch? Wat toch?

50

50 ik mis de afsluiting

Trackbacks

  1. […] Steeds meer Nederlanders willen dat titels en teksten van oude, Nederlandstalige liedjes worden aangepast aan de nieuwe grammaticaregels. Dit blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hont dat hij heeft gehouden onder een representatieve groep van 15 studenten van de Juridische Hogeschool. Waaronder iemand die een keer een tentamen Frans heeft gelekt. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *