EHBO: Eerste Hulp Bij Onderwijs

pleister

Wat doe je als docent als je onverhoopt een onvoldoende moet geven? Of als studenten hun opdracht niet op tijd ingeleverd hebben? Een ‘opruiming’ van de kantine? Een student in shock omdat hij een voldoende heeft? Bij ontembare en hyperventilerende zenuwen voorafgaand aan een afstudeerzitting? EHBOnderwijzers  to the resque!

Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft een aantal bedrijfshulpverleners (bhv’ers voor de afkortingsnerd of kenner) en EHBO’ers, en ook ik heb de eer onderdeel van dit team uit te (gaan) maken. En zo dook ik vol goede moed na een afwezigheid van een jaar weer de collegebanken in. Al snel kwam ik er echter achter dat de afkorting EHBO in het onderwijs een heel andere betekenis heeft… Hierbij dus een samenvatting van het cursusmateriaal Eerste Hulp Bij Onderwijs.

Eerste hulp bij Onvoldoendes

Bij een cijfer onder de 5.5 wordt automatisch EHBOnvoldoende verleend. Blijf altijd praten met het slachtoffer en laat je niet verleiden tot louter emotionele reacties. Hiermee kan de situatie alleen maar verergeren, waarna professionele hulpverlening noodzakelijk wordt. Veel studenten nemen echter een rustige en geïnteresseerde houding aan (shock?) en willen graag de crisissituatie zo snel mogelijk oplossen. Doe hierbij alles wat binnen je bereik als EHBO’er ligt, maar neem niet zomaar de oorzaak van het ongeluk weg door het cijfer aan te passen.

Eerste hulp bij Ondertiteling

Dit is speciaal voor interregionaal opererende EHBO’ers  zoals ik als niet-Brabander . Accent-, dialect- of taalverschillen kunnen tot misverstanden leiden. Misverstanden op hun beurt kunnen tot wereldoorlogen leiden, dus het is zaak hier professioneel mee om te gaan. Twijfel je aan je talenknobbel en weet je niet zeker wat een student heeft gezegd, vraag dan of betrokkene de Limburgse of Brabantse uitspraak nogmaals langzaam wil herformuleren.

Eerste hulp bij Opruimingen

Een ‘opruiming’ (klemtoon op de ui), bijvoorbeeld aan het eind van een les,  zorgt voor veel spanning en paniek. Studenten gaan nóg meer praten en door elkaar lopen en zijn geneigd alles wat ze in hun handen hebben los te laten. Gevolg is doorgaans nog meer energiedrank over de tafels, platgetrapte koekjes in de vloerbedekking en papiertjes of plastic verpakkingen in de lokalen. De taak van de bhv’er is dan om de rust te bewaren, studenten richting (maar niet in) de prullenbakken te coördineren en ze rustig naar de uitgang te begeleiden.

Eerste hulp bij Onderbroekenlol

Noem het puberaal, laagdrempelig, kinderachtig of gewoon slecht, je kunt de onderbroekengrappen niet voorkomen. Zorg als EHBO’er in ieder geval dat het bij figuurlijke onderbroekenlol blijft, want bij letterlijke onderbroekenlol loop je het risico dat de situatie escaleert en dat je als hulpverlener machteloos bent. En je met een beetje pech nog je baan verliest ook.

Eerste hulp bij Oproer

Het kan gebeuren dat er iets is gezegd door de docent wat leidt tot een oproer, bijvoorbeeld als je zegt dat de les níét eerder is afgelopen of als je huiswerk opgeeft. Blijf dan te allen tijde rustig. Probeer in eerste instantie het explosiegevaar weg te nemen door de studenten te overtuigen van het nut en de noodzaak van jouw opmerking. Lukt dit niet, verlaat dan de ruimte zo snel mogelijk, ga naar de kroeg en wacht tot de storm is gaan liggen. Hier is niets tegen te beginnen.

Kortom

EHBO is een essentieel en cruciaal onderdeel van het docentschap. Ik ben dus maar wat blij dat ik opgenomen word in het EHBO-team. En als je Eerste Hulp Bij Onderwijs kunt verlenen en studenten veilig hun studietijd doorloodst, dan is een brandje, ontruiming of gewonde in het gebouw een eitje en bijzaak.

Afbeelding: © sxh.hu / cribbe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *